Bestuursrecht

VOG afgewezen

Is uw verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgewezen? Of heeft u een voornemen tot afwijzing VOG ontvangen? Door onze deskundigheid en jarenlange ervaring hebben wij al vele VOG afwijzingen met succes aangevochten. Eckhardt Advocatuur werkt doelgericht en adequaat.

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand gewijzigd in de Participatiewet. Ons kantoor is tevens gespecialiseerd in zaken over een bijstandsuitkering. Wij kunnen u bijstaan in de volgende gevallen:

  • Is uw uitkering opschort of stopgezet?
  • Wordt een aanvraag om een uitkering afgewezen of niet in behandeling genomen?
  • Heeft u een boete of een maatregel opgelegd gekregen?
  • Moet u een deel van uw uitkering terugbetalen?
  • Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente?
  • Wilt u beroep instellen bij de rechtbank tegen een afwijzende beslissing op uw bezwaarschrift?
  • Duurt de beslissing op het bezwaarschrift te lang en komt u daardoor in financiële problemen? Wij dienen voor u een verzoek tot voorlopige voorziening in.
  • Weigert de gemeente een beslissing te nemen op uw aanvraag of op uw bezwaarschrift?
Bel mij
Mail mij